Books Group Europische mercurius Volume 8

ISBN 13: 9781130490510

Europische mercurius Volume 8

 
9781130490510: Europische mercurius Volume 8
Vedi tutte le copie di questo ISBN:
 
 

This historic book may have numerous typos and missing text. Purchasers can download a free scanned copy of the original book (without typos) from the publisher. Not indexed. Not illustrated. 1697 Excerpt: ...fpatiumgedrukthctCachetvan meer hoog-gemelde Haar Hoog Mog. op cen rooden Ouwel, overdekt met een Papieren Ruytc. 1Й97. / V N Z DE vacanthe'd der plaatfen in het Heilig Collegie wierd Doódn P (cn l0kta-der Maand vermeerderd door de dood van den den K«-Kardinaal Johan Cazimir, Graaf van Denhof. Ну was ged¡nMi booren inden Jaare i6jo.uiteen doorluchtigGeflacht vanPrinfen íén, en te Romen gelcomen ten tyde van Innocentius den Xldtn. ais een Geeftelyke'die geen anderoogmerk had danzynenieuw»gieriigheid te voldoen: doch de Koning van Polen toenmaals ceníge zaaken me; het Roomfche Hof te verhandelen hebbende, gaf hy 'er hem het bewind af, en ten tyde;der beíegcring van Wcenen de karaktcr van zynen Afgezant by den Heiligen Vadcr. Innocentius vatte terftond groóte achting voor hem op; íteldc hem ачп tot Huisprelaat; vertrouwde hem de beftiering des Hospitaals van den Heiligen Geeft te Romen, met den gcwoonlyken tytel van Commandeur; enmaakte hem eenige jaa ren daar na Kardinaal. Ну hield zyn gewoonlyk verblyf te Celêna, daar hy Biflchop af was. Veke-BYNA ter zelvc tyd, re weeten den i8den. derMaand, Tien oyerleed alhier de Kardinaal Gregorio Barbarigo, geiprooten aenK»Tin U" een Venetiaanfche Familie. Ну wasgebooreninhet dtnau" Jaar I6í6 en ging met den Ambafladeur van venetten nade «barito. Vredehandcl te Munfterj alwaar een hertelyke vriendfehap gemaakt hebbende met den Apofbolifchen Nuncius Fabio Chigi, leihy d'eeifte grondveften van zyne fortuin: want Chigi Kardinaal, cn vcrvolgcns Paus geworden zynde, onder den naam van Alexander den VII d». ontbood hy Barbarigo te Romen, maaktc hem aanftonds zynen Huisprelaat, kort d...

Le informazioni nella sezione "Riassunto" possono far riferimento a edizioni diverse di questo titolo.

(nessuna copia disponibile)

Cerca:Inserisci un desiderata

Se non trovi il libro che cerchi su AbeBooks possiamo cercarlo per te automaticamente ad ogni aggiornamento del nostro sito. Se il libro è ancora reperibile da qualche parte, lo troveremo!

Inserisci un desiderata