Chinese royalty Introduction: Pan Geng, Empress Gao, Tai Wu, He Dan Jia, Zu Yi, Emperor Lizong of Song, Princess Der Ling, Zu Ding

Valutazione media 0
( su 0 valutazioni fornite da Goodreads )
 
9781155929781: Chinese royalty Introduction: Pan Geng, Empress Gao, Tai Wu, He Dan Jia, Zu Yi, Emperor Lizong of Song, Princess Der Ling, Zu Ding
Vedi tutte le copie di questo ISBN:
 
 
Reseña del editor:

Please note that the content of this book primarily consists of articles available from Wikipedia or other free sources online. Pages: 39. Chapters: Pan Geng, Empress Gao, Tai Wu, He Dan Jia, Zu Yi, Emperor Lizong of Song, Princess Der Ling, Zu Ding, Emperor Zhezong of Song, Fusu, Emperor Duzong of Song, Emperor Zhangzong of Jin, King Yang Jia, Wai Ren, Emperor Renzong of Western Xia, Laoshang Chanyu, Murong Hui, Wo Jia, King Zhao of Zhou, King Xiao Yi, Nan Geng, Zu Xin, Xiao Xin, Bu Bing, King Huiwen of Qin, Emperor Xizong of Jin, Emperor Daozong of Liao, Yongqi, Prince Rong, King Zhuang of Chu, Zhong Ding, Emperor Chongzong of Western Xia, Tai Geng, Yong Ji, Princess Fengyi, Zhong Ren, Xiao Jia, Zhuang Bo of Quwo, Da Ding of Shang, Consort Liang, King Zhao of Chu, King Xuan of Zhou, Wu Yi, Emperor Zhuangzong of Later Tang, Wu Shihuo, Wo Ding, Liu Sheng, Hooge, Prince Su, King Fuchai of Wu, Tuoba Shiyijian, Hongshi, Prince Xiqi of Jin, King Cheng of Zhou, King Kang of Zhou, Huan Shu of Quwo, Liu Zhang, Empress Yang, Zhu Yunlai, Emperor Tianzuo of Liao, Li Shuxian, Empress Dowager Zhang, Princess Rong'an, Lord Changping of Chu, Empress Yuan Leshang, Emperor Aizong of Jin, Liu Xingju, Emperor Mo of Later Tang, Emperor Xingzong of Liao, Liu Xiang, Yintang, Wen Ding, Zu Ji, King Xi of Yan, Leizu, King Hui of Eastern Zhou, Shi Chonggui, Li Jiqian, Emperor Yizong of Western Xia, Wanyan Shilu, Songgotu, Sima You, Sonin, Zu Jia, Empress Lü, Empress Dowager Yan Ming, Princess Duan, Helian Chang's empress, Zhu Yunzhong, Emperor Modi of Jin, Wanyan Suike, Princess Liang, Gao Jixing, Emperor Taizong of Jin, King You of Chu, Fa of Xia, Liu Chen, Crown Prince Dan of Yan, Borjigit, the Consort Chen, Li Te, Wanyan Wulu, Empress of Northern Zhou, Emperor Mozhu of Western Xia, Sun Deng, Di Yi, Li Jinzhong, King Zu Geng, Emperor Min of Later Tang, Ajige, Sima Zhou, Emperor Weishaowang of Jin, Emperor Shenzong of Western Xia, Daišan, Emperor Xiangzong of Western Xia, Shaodian, Con...

Le informazioni nella sezione "Su questo libro" possono far riferimento a edizioni diverse di questo titolo.

(nessuna copia disponibile)

Cerca:Inserisci un desiderata

Se non trovi il libro che cerchi su AbeBooks possiamo cercarlo per te automaticamente ad ogni aggiornamento del nostro sito. Se il libro è ancora reperibile da qualche parte, lo troveremo!

Inserisci un desiderata