Tractatus de Servitutibus Volume 1

 
9781234611941: Tractatus de Servitutibus Volume 1

This historic book may have numerous typos and missing text. Purchasers can usually download a free scanned copy of the original book (without typos) from the publisher. Not indexed. Not illustrated. 1698 edition. Excerpt: ...t eaufam patitur. Ideó propter fcientiam praferiptione rei, quamvis inter alios judicata fummovetur,quia ex volúntate ejus de jure, quod ex pevfona agentit babuit, judicatum eíí; Sequkur poftea dicendo nam etfilibertus теш me intervenientefervut, vel libertu alteriut judiceiur, mihi prajudicatur. Diver/a.fit eße fi fundum à te titiu+petierit j quem ego quoquefid non perfona titij ad the pertinere aico. Nam qttamvi contra titium me feiente judicatum fit, nullum tarnen pnjudieium potior, quia ñeque ex eo jure, quo tltiut viüut efi, Vtnüco, ñeque potui litio interdicert,quo minus fue jure utatur: Sicuti de coharede fupra diximut. Quirn bene quadrant hz proporciones ad cafum noftrum; nam licet tex. leg.fiaquam i.Cou. de ftrvit.tfr aqua er,Siquis me (cierne, & patiente ducat aquam per fundum meum per tempus legitimum ad acquirendam fervitutem, tunc dominanti acquiricut fervitus aquzdu&us. Nam ilia fcientia, & paciencia procedunr, & mihi przjudicanc, quia poiTum prohibere, & non pronibendo mihi przjudico, quod fecus eft, quando emphyteuta, vel vendit bona emphyteuticaifimplicicer, vel confticuit fecvitutem in illis fimpliciter, &: non pleno jure; Nam ut dictum eft emphyteuta poteft conftituere fervitutem in diétis bonis duiaturam fuo jure durante: & hog 17 Res emphyteutica ad emphyteutam reverfa, ex alie titulo libera eß ab omnibus obligationibm. 18 L. quoties Cod. de rei vendicati. quando locumi habeat. 19 lus, vel pignm refolutum ex venàitione rei de cort' fenfu creditorii jus & pignut in re habentis fuel л revivifeittfi eadem res ad debitor em redeat, auomodo id procedat, vel quando, (ff pr&cipuein re...

Le informazioni nella sezione "Riassunto" possono far riferimento a edizioni diverse di questo titolo.

(nessuna copia disponibile)

Cerca:Inserisci un desiderata

Se non trovi il libro che cerchi su AbeBooks possiamo cercarlo per te automaticamente ad ogni aggiornamento del nostro sito. Se il libro è ancora reperibile da qualche parte, lo troveremo!

Inserisci un desiderata