Brandon Sanderson Steelheart

ISBN 13: 9786050918298

Steelheart

Valutazione media 4,16
( su 99.632 valutazioni fornite da Goodreads )
 
9786050918298: Steelheart


Dünyan?n üstüne çöken felaketin gökyüzünde belirmesinin üzerinden on y?l geçmi?ti. S?radan insanlar de?i?meye ba?lam??, süperkahramanlar? and?ran Epiklere dönü?mü?lerdi. Ama Epikler halk?n dostu de?ildiler. O muhte?em yeteneklerini, güç için kullan?p insanlar? sömürüyorlard?.

Kimse Epiklerle sava?amazd? Asiler hariç. Asiler bir grup s?radan insand? ve hayatlar?n? Epiklerin zay?f noktalar?n? bulup onlar? yok etmeye adam??lard?. David Asilere kat?lmak istiyordu. Çünkü Steelheart'? istiyordu: y?llar önce babas?n? öldüren yenilmez Epik'i. Bunu uzun zamand?r beklemi?, planlar yapm??, dünya üzerindeki tüm Epiklerle ilgili bilgi toplam??t?.

?imdi harekete geçme zaman?yd?. ?ntikam zaman?...

Brandon Sanderson yeni neslin en büyük fantastik yazarlar?ndan biri olarak görülüyor. Tolkien'in mirasç?s? Robert Jordan'?n Zaman Çark? serisinin devam?n? yazmas? için Sanderson'?n seçilmesi yazar?n tüm dünyada tan?nmas?n? sa?lad?.

David Gemmell Legend Ödülleri'ne dört y?lda alt? kez aday gösterilen tek yazar olan Sanderson, 2011 ve 2012'de bu ödülün sahibi oldu. Romantic Times Reviewers ödülüne de iki kez sahip olan yazar, John W.

Campbell Award for Best New Writer ödülüne aday oldu ve New York Times Hardcover Fiction Best-Seller Listesi'nde alt? kez yer ald?.

"Muhte?em bir kitap. Ola?anüstü bir üslup. Süperkahramanlara yepyeni bir bak??. Ba?ar?l? bir dünya tasviri. Kesinlikle verdi?iniz zamana de?ecek."
-Patrick Rothfuss, Kralkatili Güncesi-

Le informazioni nella sezione "Riassunto" possono far riferimento a edizioni diverse di questo titolo.

(nessuna copia disponibile)

Cerca:Inserisci un desiderata

Se non trovi il libro che cerchi su AbeBooks possiamo cercarlo per te automaticamente ad ogni aggiornamento del nostro sito. Se il libro è ancora reperibile da qualche parte, lo troveremo!

Inserisci un desiderata